Regulamin

§1 Informacje podstawowe

Sklep internetowy CoverOne dostępny pod adresem coverone.pl (w dalszej części Regulaminu określany jako „Sklep”) jest własnością TECH DESIGN Aleksandra Grudzińska z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 203, 52-214 we Wrocławiu, o numerze NIP 748-151-23-77 i REGON 380819872 (w dalszej części Regulaminu określany jako „Sprzedawca”).


Klient na stronach Sklepu może oglądać i dokonywać zakupu przedstawionych i opisanych produktów. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia pod wskazany przez Klienta adres produkt pozbawiony wad, w oryginalnym opakowaniu. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto. W ramach ceny produktu nie jest uwzględniona cena przesyłki kurierskiej.


Kontakt ze Sklepem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerem telefonu 71 789 5001 lub pod adresem mailowym shop@coverone.pl


§2 Zasady składania zamówień i płatności

Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu następujących czynności:

 • Należy wybrać interesujące produkty i dodać je do koszyka,
  Znajdując się w sekcji „koszyk” należy wybrać metodę dostawy oraz metodę płatności, a jeśli posiada się kod rabatowy, należy zaznaczyć odpowiednią opcję i wpisać kod,
 • Klikając w przycisk „Zamawiam” Klient zostanie poproszony o wybór zalogowanie się na konto w Sklepie, zarejestrowanie konta w Sklepie bądź kontynuowania zakupów bez rejestracji,
 • Należy wypełnić formularz zamówienia podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane do faktury i wysyłki oraz zaakceptować Regulamin sklepu,
 • Po dokonaniu płatności podsumowanie zamówienia zostanie wyświetlone w Sklepie i wysłane na podany adres e-mail
 • W przypadku podania błędnych lub niewłaściwych danych Sklep może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu poprawienia danych (o ile dane teleadresowe będą poprawne).
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


Dostępne formy płatności to:
Visa,
Visa Electron,
MasterCard,
MasterCard Electronic,
Maestro§3 Dostawa, odbiór, faktury i paragony

Po pozytywnej autoryzacji płatności za zamówienie przesyłka zostanie wysłana w maksymalnym terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia trafia na adres mailowy wskazany przy składaniu zamówienia po jego złożeniu.

Faktura pro forma dostarczana jest na adres mailowy wskazany podczas składania zamówienia. Akceptując postanowienia regulaminu zgadzają się Państwo na przekazywanie faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. 

Faktura VAT wystawiana jest w każdym przypadku, w którym w polu "Dane do faktury" zamówienia uzupełniony zostanie numer NIP.

W pozostałych przypadkach do zamówienia dołączany jest paragon fiskalny.

Na Państwa życzenie, po wskazaniu tego w polu "Uwagi" zamówienia, do przesyłki dołączymy papierową wersję faktury VAT.

W zależności od wybranej opcji czas dostawy może potrwać od 2 do 7 dni roboczych. Aktualne czasy realizacji wskazane są w karcie każdego z produktów.

Koszt wysłania przesyłki podawany jest przy składaniu zamówienia i jest ceną brutto.

 

§4 Reklamacje i zwroty

Jeżeli zakupiony przez Klienta towar jest wadliwy Klientowi zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem przysługuje skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi.

Możecie Państwo odstąpić od umowy sprzedaży w ustawowym terminie 14 dni, bez podania przyczyny. 

UWAGA: Ze względu na specyficzny charakter produktu, jego zwrot ze względu na ochronę zdrowia i z powodów higienicznych może się odbyć wyłącznie w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu. 

Aby złożyć reklamacje należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 • Sporządzenie dokumentu reklamacji, który będzie zawierać imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numer zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, datę zakupu oraz wystąpienia wady oraz wybór: wymianę produktu na nowy pozbawiony wad lub zwrot pieniędzy,
 • Przesłanie dokumentu na adres mailowy shop@coverone.pl
  W ciągu 14 dni od przesłania reklamacji Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji,
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji należy przesłać produkt wraz z kopią faktury na adres Tech Design Aleksandra Klimek, Grota-Roweckiego 203, 52-214 Wrocław.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem Klient posiada 14 dni na odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży.
 • Prawo do odstąpienia przysługuje tylko w przypadku oryginalnie zapakowanych produktów pozbawionych wad i znamion użytkowania.
 • Ze względu na specyficzny charakter produktu, jego zwrot ze względu na ochronę zdrowia i z powodów higienicznych może się odbyć wyłącznie w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu. 

Aby odstąpić od umowy należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 • Należy wypełnić oświadczenie według wzoru znajdującego się na stronie Sklepu w zakładce „Zwroty i Reklamacje” (https://coverone.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7),
  Wypełnione oświadczenie należy odesłać wraz z produktem, kopią faktury i wszystkimi akcesoriami na adres Grota-Roweckiego 203, 52-214 Wrocław.
 • Środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta przy użyciu karty płatniczej Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

Operatorem Serwisu www.coverone.pl oraz Administratorem danych osobowych jest TECH DESIGN Aleksandra Klimek z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 203, 52-214 we Wrocławiu, o numerze NIP 748-151-23-77 i REGON 380819872

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.coverone.pl, sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Korzystając ze Sklepu i dokonując w nim zakupów Klient zgadza się na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Tech Design Aleksandra Klimek w celu przygotowania i finalizacji zamówienia dokonanego przez Klient.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (np. firmom kurierskim) w celu przesłania zamówienia do Klienta.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz prawach Użytkownika serwisu w związku z gromadzonymi przez Administratora danymi, można znaleźć na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności” (https://coverone.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11).

§6 Zasady nabywania przez Klientów produktów medycznych:

Jeżeli Klient nabywa produkt będący produktem medycznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.), Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości poniższe:

 1. Towar przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników według definicji z artykułu 2 ustęp 1 punkt 26 Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. oraz znana jest mu treść przepisu artykułu 10 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych zgodnie z którym „Zabrania się̨ dostarczania i udostępniania osobom, które nie są̨ profesjonalnymi użytkownikami, przeznaczeniem do samodzielnego używania, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro innych niż wyroby, o których mowa w artykule 2 ustęp 1 punkt 39 litery: b i c ww. Ustawy lub wyroby do samokontroli.”
 2. Posiada status profesjonalnego użytkownika i nie nabywa Towaru oferowanego wbrew obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej prawu.
 3. W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń w tym zwłaszcza co do posiadania statusu Profesjonalnego użytkownika, Klient odpowiedzialny będzie za wyrządzoną w ten sposób szkodę Sprzedawcy wynikająca z faktu zawarcia umowy sprzedaży z osobą nieposiadającą tego statusu.


§7 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
Spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl